Kotviace prvky na drevo

Kotviace prvky na drevo

  • tesárske uholníky
  • uholníky
  • spojovacie dosky
  • kotviace pätky
  • papuče trámov
  • zavetrovacie pásy